مطالب توسط محسن پورعلی

راهنمای تهیه طرح کسب و کار

چرا داشتن طرح کسب و کار برای واحد های اقتصادی مفید است ؟ طرح کسب و کار (طرح توجیهی) در هر واحد اقتصادی بزرگ یا کوچک به‌عنوان یک سند اصلی تلقی می‌شود که مقیاسی برای کارمندان و مدیران خواهد بود تا به‌واسطه آن بتوانند میزان موفقیت‌های خود و شرکت را بسنجند و برای فعالیت‌های آتی […]