مطالب توسط مدیریت آتی نگر

تعامل کانون مشاوران با شرکت های ارزش گذار

شرکت آتی نگر برتر ایرانیان عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی دارای مجوز ارزش گذاری دارایی های نامشهود از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل کانون مشاوران با شرکت های ارزش گذار دکتر اسدي فر معاونت توسعه شرکت هاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري و اقتصادادانش بنيان بر نقش شرکت هاي […]