نکات حائز اهمیت از نظر هیات پذیرش در بورس تهران یا فرابورس ایران

.  بندهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی .

.  دعاوی حقوقی با اهمیت.

.  برنامه شرکت در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهی ها

.  میزان دوره وصول مطالبات در مقایسه با صنعت

.  وابستگی در خرید یا فروش به تامین کننده یا مشتری خاص

.  داوم فعالیت و سود آوری شرکت

.  طرح‌های توسعه شرکت و اثر آن بر سودآوروی آتی شرکت

.  وضعیت مالکیت زمین ها و ساختمان ها و برند تجاری

.  دلایل کاهش در روند تولیدات وسودآوری شرکت

.  قابلیت رقابت در بازار در مقایسه با محصولات داخلی و وارداتی وسهم بازار

.  عوامل موثر در قیمت گذاری مواد اولیه و محصولات ( نقش دولت، قیمت های جهانی و…)

.  کیفیت سود شرکت

.  سهم درآمد غیرعملیاتی از سود خالص

جهت در خواست پذیرش در بورس تهران و فرابورس کلیک کنید 

هیات پذیرش بورس ایران

هیات پذیرش بورس و فرابورس: هیئت پذیرش، هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در بازار های اول و دوم و بازار ابزارهای نوین مالی بورس یا فرابورس و همچنین تعلیق با حذف آنها از این بازارها، تشکیل می‌شود.این هیئت دارای پنج عضو به شرح زیر می‌باشد:

۱)مدیرعامل بورس یا  فرابورس

۲)یک نفر متخصص حسابداری

۳) یک نفر شخص حقیقی با تخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی به انتخاب هیئت مدیره بورس یا فرابورس

۴)یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق به انتخاب هیئت مدیره بورس یا فرابورس

۵)  یک نفر شخص حقیقی با تخصص مالی و یا با تجریه در صنعت مربوطه یا صنایع مشابه به انتخاب مدیرعاملبورس یا فرابورس رئیس هیئت پذیرش خواهد بود. جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آن ها مدیرعاملبورس یا  فرابورس می‌باشد، رسمیت می‌یابد.تصمیمات هیئت پذیرش با رای موافق حداقل چهار نفر معتبر خواهد بود

هیات پذیرش بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس: هیاتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادر در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین لغو پذیرش آن ها تشکیل می‌شود.این هیات متشکل از سه عضو شامل نماینده سازمان، نماینده هیات مدیره فرابورس و یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد فرابورس و تائید سازمان می‌باشد

مزایای پذیرش در بازار بورس تهران یا فرابورس ایران

شرکت متقاضی:

۱)سهولت و سرعت پذیرش

۲)امکان تامین مالی آسان و ارزان

۳) افزایش نقد شوندگی سهام

۴)برخورداری از معافیت مالیات عملکرد بین ۵% تا ۱۰%

۵)افزایش اعتبار داخلی شرکت (حضور نام شرکت در کنار سایر شرکت های بورسی و فرابورسی، معرفی شرکت به احاد جامعه و افزایش اعتبار و برند شرکت،تبلیغ نام شرکت و محصولات آن)

۶) افزایش اعتبار بین اگر  االمللی شرکت( اگر شرکتی بتواند حضور خود را در بازار سرمایه به اثبات برساند در تعاملات بین المللی نیز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.)

۷)کشف عادلانه قیمت سهام

۸)امکان توثیق سهام جهت اخذ تسهیلات

۹) سهولت تامین مالی از سامانه بانکی در مقایسه با شرکت های غیربورسی

۱۰) افزایش قدرت چانه زنی شرکت

۱۱) مانایی و ماندگار شدن شرکت به سبب مکانسیم نظارتی و قوانین  سازمان بورس

 

سهامدار عمده:

۱) ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت

۲) افزایش میزان نضارت و کنترل سهامدار عمده

۳)دستیابی به معیاری برای مقایسه شرکت

۴)ارتقاء سیستم های اطلاعات حسابداری وکنترل داخلی

۵) بهبود حاکمیت شرکتی

۶) بهبود ساختار مالی و اقتصادی و سلامت شرکت در نتیجه رعایت الزامات بورس

 

سرمایه گذاران:

۱) نقدشوندگی بالا

۲) کاهش ریسک سرمایه گذاری به دلیل ارتقاء شفافیت

۳)برخورداری از مالیات نقل و انتقال به میزان ۵/۰ درصد ارزش معامله در مقایسه با ۴ درصد ارزش اسمی در خارج از بورس

۴)نظارت بر فعالیت شرکت ها

۵) پاسخگویی بیشتر مدیران شرکت

 

 اقتصاد کشور;

۱)کنترل حجم نقدینگی

۲)تجهیز پس انداز ها و منابع مالی کوچک برای طرح های بزرگ

۳)افزایش شفافیت اطلاعاتی و مالیاتی

۴)نظارت برجریان تسهیلات بانکی و جلوگیری از رشد بی رویه معوقات بانکی

۵)رشد توسعه اقتصادی کشور

شرایط عمومی پذیرش در بورس تهران یا فرابورس ایران

. شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام و ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادر

. سهام با نام و تمام بهای اسمی آن پرداخت شده

. اظهار نظر حسابرس به صورت های مالی مقبول یا مشروط (حداقل یک دوره سالانه و ۶ ماهه)

. برخورداری از سیستم اطلاعات حسابداری و کنترل داخلی مطلوب و متناسب با فعالیت

. داشتن صورت های مالی مطابق با استاندارد های حسابداری و دستورالعمل های اجرایی سازمان بورس

. عدم محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام شرکت

. نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرمت

. نبود دعاوی حقوقی با اهمیت له یا علیه شرکت

. انتخاب حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر ( حداقل صورتهای مالی یک دوره ۶ ماهه)

. اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان

 

جهت در خواست پذیرش در بورس تهران و فرابورس کلیک کنید 

 

شرایط اختصاصی پذیرش در فرابورس ایران

ردیف شرایط بازار اول بازار دوم بازار شرکت های کوچک و متوسط
۱ سرمایه/حقوق صاحبان سهام سرمایه حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه حداقل ۱۵۰ میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام حداقل ۱ میلیارد ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیارد ریال
۲ سهام شناور حداقل ۱۰% حداقل ۵% به تشخیص هیات پذیرش
۳ فعالیت/تاسیس فعالیت حداقل ۲ سال  حداقل ۱ سال فعالیت حداقل ۱ سال فعالیت
۴ زیان انباشته نداشته باشد
۵ سودآوردبودن  
۶ نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها حداقل ۱۵%
۷ تعهد به داشتن حداقل یک بازارگردان به تشخیص هیات پذیرش به تشخیص پذیرش

فرایند پذیرش

اولین گام دومین گام سومین گام چهارمین گام پنجمین گام
. ارائه درخواست از طریق مشاور پذیرش

 

. بررسی اجمالی توسط کارشناسان فرابورس

 

. جلسه حضوری با مدیران شرکت

 

. ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز پذیرش مندرج در سایت فرابورس

 

. تهیه گزارش کارشناسی توسط بورس تهران یا فرابورس

 

 

. برگزاری جلسه هیات/کمیته پذیرش و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت

 

. اعلام نتیجه و شروط درج هیات/کمیته پذیرش به صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش

.  تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

 

. ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادر

 

. سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

.  افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال

 

. به روزرسانی امیدنامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت جلسه هیات/کمیته پذیرش

. درج شرکت در فهرست نرخ هایبورس تهران یا  فرابورس . عرضه اولیه/حراج گشایش نماد/قیمت ثابت

خدمات قابل ارائه :

 1. کسب شناخت و احراز شرایط : بررسی اجمالی شرایط کارفرما و داشتن صلاحیت ورود به بازار سرمایه
 2. خدمات برنامه ریزی : ارائه زمان بندی و برنامه ریزی عملیاتی کامل و با کیفیت که مورد تایید مدیریت باشد.
 3. اجرا : ایجاد کمیته ورود به بورس جهت صورت دادن هماهنگی ها و گردآوری اطلاعات موردنیاز و هماهنگی و نظارت بر پیشبرد کلیه امور اجرایی فرآیند پذیرش
 4. راهبری : استفاده از تمامی ظرفیت های شرکت جهت حصول نتایج مطلوب در چارچوب ضوابط سازمان بورس
 5. ارائه مشاوره : مشاوره در خصوص امور پذیرش بورس، مدیریت سهام و ساختار سرمایه شرکت ها و حداقل سازی ریسک تصمیمات جهت افزایش احتمال دستیابی به نتایج
 • فواید برای مشتریان :

 1. آگهی بخش در خصوص مزایای عضویت در بازار سرمایه
 2. تسریع و تسهیل پذیرش در بورس یا فرابورس
 3. فراهم آمدن امکان تامین مالی آسان و ارزان
 4. افزایش نقد شوندگی سهام و قیمت گذاری عادلانه قیمت سهام
 5. فراهم آوردن امکان برخورداری از بین ۵% تا ۱۰% معافیت مالیات عملکرد
 6. افزایش اعتبار داخلی و بین المللی شرکت (حضور نام شرکت در کنار سایر شرکت های بورسی یا فرابورسی، معرفی شرکت به احاد جامعه و افزایش اعتبار و برند شرکت از طریق تبلیغ نام شرکت و محصولات آن)
 7. سهولت تامین مالی از سامانه بانکی در مقایسه با شرکت های غیربورسی و امکان توثیق سهام جهت اخذ تسهیلات
 8. مانایی و ماندگار شدن شرکت به سبب مکانسیم نظارتی و قوانین سازمان بورس