کارشناسان ما در این شرکت دانش بنیان ، آماده ارایه خدمات مشاوره مدیریت و خدمات مشاوره مالی در آتی نگر برتر مشهد به شما عزیزان میباشد.

برای دریافت مشاوره و ارتیاط با ما میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید .

  • شماره تلفن همراه با با صفر و به صورت نمونه ۰۹۰۲۲۲۹۹۹۳۵ وارد کنید

در صورت نیاز به ارایه خدمات مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مالی و اداری مناسب میتوانید از خدمات شرکت همکار ما ( شرکت پردازش اندیشان ) و خدمات مشاوره رایگان انتخاب نرم افزار ایشان در این فرم استفاده نمایید.

انواع خدمات ما در شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر ایرانیان مشهد

انواع خدمات قابل ارایه ما در شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر که در شهر مشهد و سایر نقاط کشر ارایه میشود به شرح ذیل است :

۱- خدمات مالیاتی و سامانه مودیان
۲-خدمات حسابداری مالی و صنعتی
۳- خدمات مشاوره مدیریت و مشاوره کسب وکار ( شامل مشاوره مالی در آتی نگر برتر مشهد )
۴- خدمات مشاوره تامین مالی
۵- خدمات حسابرسی داخلی
۶- خدمات پیش حسابرسی تامین اجتماعی
۷- خدمات ارزشگذاری داراییهای مشهود و نامشهود
۸- خدمات تدوین طرح توجیهی و طرح کسب و کار
۹- خدمات ورود به بازار سرمایه /بورس یا فرابورس
۱۰- خدمات صدور گواهینامه استانداردهای بین المللی و ایزوها

خدمات مشاوره در آتی نگر مشهد

ما در شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر مشهد خدمات مشاوره ارایه میکنیم