درباره کارگروه ارزشگذاری دارایی های نامشهود کشور :

آیین نامه اررش گذاری دارایی نامشهود در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ به تصویب هیات وزیران رسید.

طبق این آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود توسط شرکت ها یا موسسات ارزشگذار به رسمیت شناخته شد.

در سال ۱۳۹۸ و با اصلاحیه مصوب هیات وزیران وظایف و اختیارات اعطایی به سازمان برنامه و بودجه برای تشکیل کارگروه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد.

 

دستور العمل ارزشگذاری دارایی های نامشهود :

طی مصوبه مورخ تیرماه ۱۳۹۹ ، دستور العمل ارزیابی شرکتها و موسسات برای اعطای صلاحیت ارزشگذاری دارایی های نامشهود توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و ابلاغ شد.

پس از آن با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و همچنین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دستور العمل اصلاحی با همکاری معاونت ، شورای عالی کارشناسان رسمی و کانون کارشناسان رسمی تدوین و ابلاغ شد.

کارگروه احراز ، ارزیابی و نظرات بر شرکت ها و موسسات ارزشگذار :

حسب مفاد دستور العمل کارگروه ، مشتمل بر دو نماینده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دو نماینده از شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و یک نماینده از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوة قضاییه است.

وظایف کارگروه عبارت از احراز ضوابط و شرایط فعالیت و نظارت بر مؤسسات/ شرکتهاي ارزشگذاريِ داراییهايِ نامشهود میباشد.

شرکت دانش بنیان حسابداری و مشاوره آتی نگر برتر ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ موفق به احراز صلاحیت های لازم شد.

آتی نگر برتر به عنوان تنها شرکت در شرف کشور مجوز فعالیت به عنوان شرکت دارای صلاحیت در حوزه ارزشگذاری دارایی های نامشهود را کسب نمود.

شرکت آماده ارایه خدمات به شرکت های متقاضی در خصوص ارزش گذاری دارایی های نامشهود با قابلیت ثبت قانونی در دفاتر و افزایش سرمایه از محل آن میباشد.

 

تصویر مجوز ارزشگذاری

برای مشاوره در خصوص ارزشگذاری دارایی های خود میتوانید با شماره تلفن های ۰۵۱۳۷۶۰۱۲۰۱ و ۰۹۰۲۲۲۹۹۹۱۵ تماس حاصل فرمایید.

امکان رویت تصویر مجوز صلاحیت شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر ایرانیان در کارگروه کشور  در وب سایت آن میسر است.

برای مشاهده جزییات خدمات قابل ارایه شرکت در خصوص ارزشگذاری شرکت یا موسسه شما ، میتوانید به منوی خدمات در صفحه اصلی وب سایت مراجعه نمایید.