خدمات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی کسب و کار آتی نگر برتر

خدمات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی کسب و کار شما در آتی نگر برتر صورت میگیرد

خدمات تهیه گزارش توجیهی برای شرکت های متقاضی 

شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر با پرسنل متخصص و کارشناس ارشد در این زمینه به ارایه خدمات ذیل میپردازد :

  • خدمات امکان‌سنجی فنی :

بررسی امکان فنی تولید و یا توسعه محصولات

  • خدمات امکان‌سنجی یا تحقیقات بازار :

شناسایی بازار هدف و مشتریان بالقوه، بررسی پتانسیل بازار و رقبا

  • خدمات امکان‌سنجی اقتصادی :

بررسی اقتصادی هزینه و منفعت فعالیت ها با در نظر گرفتن هزینه فرصت

  • خدمات امکان‌سنجی قانونی :

بررسی مخاطرات و حمایت های قانونی مربوط به فعالیتی خاص

  • خدمات تهیه طرح کسب و کار :

انجام مطالعات جامع طرح ها جهت جذب سرمایه

  • خدمات تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه :

حسب مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکتها تمامی شرکتها برای پیشنهاد و تصویب افزایش سرمایه در هیات مدیره خود نیازمند تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه میباشد. که این خدمت توسط شرکت ارایه میگردد

کلیه شرکتهای متقاضی تهیه طرح کسب و کار و گزارش توجیهی میتوانند با ارتباط با ما از طریق این صفحه اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.

مطالعات امکان سنجی

مجوز ارایه طرح توجیهی برای شرکت های متقاضی 

شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر با اخذ مجوز از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکها امکان ارایه خدمات تهیه و تدوین طرح توجیهی ( امکان سنجی ) برای اخذ تسهیلات بانکی را دارد.

برای رویت مجوز کلیک نمایید .

همجنین میتوانید در وب سایت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکها مجوز شرکت آتی نگر برتر را رویت نمایید.