خدمات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی کسب و کار آتی نگر برتر

خدمات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی کسب و کار شما در آتی نگر برتر صورت میگیرد

خدمات تهیه گزارش توجیهی برای شرکت های متقاضی 

شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر با پرسنل متخصص و کارشناس ارشد در این زمینه به ارایه خدمات ذیل میپردازد :

  • خدمات امکان‌سنجی فنی :

بررسی امکان فنی تولید و یا توسعه محصولات

  • خدمات امکان‌سنجی یا تحقیقات بازار :

شناسایی بازار هدف و مشتریان بالقوه، بررسی پتانسیل بازار و رقبا

  • خدمات امکان‌سنجی اقتصادی :

بررسی اقتصادی هزینه و منفعت فعالیت ها با در نظر گرفتن هزینه فرصت

  • خدمات امکان‌سنجی قانونی :

بررسی مخاطرات و حمایت های قانونی مربوط به فعالیتی خاص

  • خدمات تهیه طرح کسب و کار :

انجام مطالعات جامع طرح ها جهت جذب سرمایه

  • خدمات تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه :

حسب مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکتها تمامی شرکتها برای پیشنهاد و تصویب افزایش سرمایه در هیات مدیره خود نیازمند تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه میباشد. که این خدمت توسط شرکت ارایه میگردد

کلیه شرکتهای متقاضی تهیه طرح کسب و کار و گزارش توجیهی میتوانند با ارتباط با ما از طریق این صفحه اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.

مطالعات امکان سنجی