خدمات ارزشگذاری آتی نگر برتر

خدمات ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری دارایی های نامشهود شما در آتی نگر برتر

خدمات ارزش گذاری مورد نیاز شرکت های متقاضی ارزش گذاری

شرکت دانش بنیان آتی نگر برتر به عنوان یکی از ده شرکت دارای مجوز ارزش گذاری در کل کشور و تنها دارنده این مجور در شرق کشور آماده ارائه خدمات ارزش گذاری به شرکت های متقاضی می باشد.

با کلیک بر روی این متن میتوانید لیست شرکتهای دارای مجوز خدمات ارزشگذاری را مشاهده کنید.

چه دارایی های نامشهودی قابل ارزش گذاری اند ؟

  1. مالکیت صنعتی : شامل و نه محدود به اختراع، طرح صنعتی، نام، علامت تجاری
  2. مالکیت ادبی و هنری : حق مولف، آثار ادبی و هنری از قبیل نمایشنامه، کتاب، موسیقی و فیلم، حقوق مکتسبه، نرم افزارهای رایانه ای و  سایر مصادیق قانونی
  3. حقوق ناشی از قراردادها : موضوع دارایی نامشهود از قبیل موافقت نامه های عدم رقابت و حقوق منابع طبیعی و اقلام گیاهی
  1. دانش فنی و تخصصی : فناوری ها با پتنت ثبت شده، فناوری های بدون پتنت، پایگاه های داده، فرمول ها و نام های دامنه اینترنتی
  2. سایر مصادیق : نظیر استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان که بخش قابل توجهی از دارایی های آنها نامشهود هستند، سرمایه های انسانی، فکری، ارتباطی، سازمانی، مشتریان، اطلاعات و تجربیات فنی، تجاری، اقتصادی، مجوزها و پروانه های قانونی، حق الامتیاز، لایسنس، فرانشیز و … که با توجه به استاندارد های ارزشگذاری و حسابداری قابل تشخیص و تقویم هستند.

حدود مسئولیت شرکت ارزش گذار در خدمات ارزش گذاری:

مبنای ارزش گذاری شرکت ها، اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی،  گزارش فعالیت هیات مدیره و سایر اطلاعات دریافتی بوده است.

لذا ریسک تاثیرات قابل توجهی که ناشی از عدم افشا یا عدم ارائه اطلاعات توسط شرکت مورد ارزیابی باشد، باید مورد توجه کارفرما قرار گیرد.

پیش بینی های مورد استفاده در گزارش با توجه به اطلاعات در دسترس و پس از تحلیلهای کارشناسی ( استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری) ، مبنای محاسبات خواهد بود.

از آنجا که گزارش ارزش گذاری نهایی صادره با فرض در اختیار بودن تمام اطلاعات تاثیرگذار بر ارزش شرکت در تاریخ تهیه گزارش، تهیه می گردد، طبیعتا شرکت های ارزش گذار در قبال کشف و انتشار اطلاعات جدید یا به وجود آمدن شرایط غیرقابل انتظار بعد از نهایی شدن گزارش، مسئولیتی نخواهد داشت.

توضیحات کلی مرتبط با اصول، مدل و روش های انجام ارزش گذاری شرکت ها :

ارزش گذاری به فرآیند برآورد بها و ارزش جاری یک دارایی یا شرکت اطلاق می گردد.

تفاوت قیمت با ارزش در آن است که قیمت به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود، درحالیکه ارزش مربوط به ذات دارایی یا شرکت است.

قیمت میزان ما به ازایی است که برای تملک یک دارایی پرداخت می شود و ارزش، آن چیزی است که فرد با تملک دارایی بدست می آورد.

ارزشها در دارایی

انواع ارزش :

ارزش بازار :

ارزش بازار عبارت است از قیمتی که در آن دارایی میان خریدار و فروشنده معامله می شود  با فرض اینکه هردو طرف اطلاعات کاملی نسبت به واقعیت آن دارایی دارند.

ارزش سرمایه گذاری :

ارزش سرمایه گذاری عبارت است از قیمتی که در آن هر سرمایه گذار خاص، بر اساس انتظارات خود، حاضر به خرید سهام یک شرکت می گردد.

ارزش ذاتی :

ارزش ذاتی بر پایه تحلیل های انجام شده در مورد مجموعه فعالیت ها و موقعیت های یک شرکت، به ویژه شرکت های بورسی، محاسبه می شود.

این ارزش بر اساس مدل بدست می آید و درواقع ارزشی محاسباتی است.

درواقع، ارزش ذاتی هر سهم قیمتی است که باتوجه به واقعیت های موجود و بر پایه کلیه اطلاعات منتشر شده به طور عمومی در مورد شرکت بدست می آید.

این ارزش، ارزش بنیادی نیز خوانده می شود.

در فرآیند ارزش گذاری از چهاردسته روش های متداول ارزش گذاری، بسته به وضعیت شرکت، استفاده می شود.

  1. روش مبتنی بر جریانات نقدی
  2. روش مبتنی بر بازار
  3. روش مبتنی بر دارایی
  4. روش قیمت گذاری حق اختیارات

شرکت های متقاضی ارزش گذاری می توانند روش های مورد نیاز برای ارزش گذاری شرکت خود را پس از  مشورت با مجری، انتخاب فرمایند.

برای توضیحات هر یک از روش ها با کلیک کردن بر روی لینک زیر به پست مربوطه مراجعه نمایید. 

انواع روش های ارزش گذاری