برای شروع همکاری با آتی نگر برتر نگران نداشتن سابقه کاری موثر نباشید ، علاقه مندی شما برای کار ، تنها و مهمترین مولفه استخدام ما است.

 

مجموعه دانش بنیان ما ، خدمات تخصصی مختلف به مشتریان ارایه میکند. شما با استخدام در آتی نگر برتر ابتدا آموزش میبینید ، آزمون میشوید و به یه همکار کارشناس ما مبدل میشوید.

استخدام در آتی نگر

  • تاریخ تولد به سال شمسی وارد شود مثلا ۱۳۵۹
  • تلفن همراه را به طور کامل و ده رقمی وارد کنید . نمونه ۰۹۳۸۳۸۰۵۶۵۶
  • فرمت ایمیل آدرس به صورت نمونه : maj6666@gmail.com میباشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .